Oferta skierowana jest do Dyrektorów przedszkoli, szkół, przedstawicieli świetlic i punktów opieki dziennej którzy chcieliby podjąć współpracę i wzbogacić swoją ofertę edukacyjną o zajęcia ogólnorozwojowe mające na celu rozwijać kompetencje miękkie oraz wspierać relacje rodzinne swoich wychowanków.

PROPONOWANE ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI