Polityka Prywatności Zajęć i Warsztatów Uwaga! Rodzina

Za każdym razem, wysyłając zgłoszenie na zajęcia i warsztaty lub pytanie o ofertę przekazujesz nam swoje dane osobowe. Zapewniamy Cię, że chronimy Twoje dane i dbamy o Twoją prywatność. Poniżej znajduje się dokument, w którym znajdziesz informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Dokument ten odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz, NIP 7422238650, która prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres warsztaty@uwagarodzina.pl lub zadzwoń pod numer 512 755 506.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam podajesz wysyłając zapytanie dotyczące zajęć i warsztatów Uwaga! Rodzina lub dokonując zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi.

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące dokonanych wpłat za zajęcia i warsztaty.

3. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji usługi, będziemy je przetwarzać przez okres 12 miesięcy.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

4. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz Twoich danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 21 września 2020 roku.