Wspólna aktywność rodzica z dzieckiem jest niezwykłą podróżą pogłębiającą więź oraz wspierającą rozwój intelektualny, to również czas na nabywanie umiejętności komunikacji i szacunku do drugiego człowieka. Każda minuta poświęcona dziecku przez rodzica, przybliża do poznawania siebie nawzajem, odczuwania szczęścia oraz spełnienia w jego przyszłym życiu. Ćwiczenia kierowane na naukę poczucia szczęścia, wdzięczności i świadomej obecności w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu są szansą dla rodzin, by mogły czerpać maksymalne korzyści z budowanej relacji.

Warsztaty Uwaga! Rodzina to spotkania pomagające rodzinom tworzyć bezpieczną przystań, w której uczymy się wykorzystywać różne sprawdzone techniki radzenia sobie ze stresem, ale też uczyć się troski o własne wewnętrzne ,,ja” i z empatią zwracać uwagę na drugiego człowieka.

Jest to projekt, dzięki któremu rodzina poznaje i nabywa umiejętności, które są niezwykle przydatne w życiu codziennym, związane z technikami: świadomej uważności, relaksacji, regulacji emocji oraz arteterapii (w tym bajkoterapii). Podczas wspólnych, starannie ułożonych aktywności wykorzystywane są artykuły plastyczne, a także różne przedmioty i pomoce, które wspomagają koncentrację i pozwalają w pełni doświadczać świata.

Podczas warsztatu w trakcie zabaw dziecko nabywa umiejętności m. in.:
1. Zauważania i redukowania emocji.
2. Obniżania napięcia spowodowanego stresem.
3. Zwiększania świadomości o własnych potrzebach i stanach.
4. Metod relaksacji i wyciszania się.
5. Koncentracji i skupiania uwagi na konkretnych zadaniach.
6. Odczuwania szczęścia i wdzięczności.

Ponadto na warsztatach wzmacniane są więzi rodzinne poprzez wspólną pracę, zaangażowanie i obrany łączący cel.

Blok pięciu jednogodzinnych warsztatów ułożony jest tematycznie, gdzie na każdym spotkaniu skupiamy się na konkretnych obszarach z zakresu:

  • Emocji
  • Uważności
  • Myśli
  • Wdzięczności
  • Relaksacji

Przykładowe zabawy edukacyjne:

  • Wyjątkowe, autorskie karty pytań angażujące do rozmowy i wzajemnego poznawania potrzeb, zainteresowań czy samopoczucia.
  • Tworzenie mapy myśli, która pomaga zrozumieć i uświadomić sobie wpływ myśli na nastrój.
  • Tematyczne bajki i wizualizacje obniżające napięcie m. in. w formie ruchowej.
  • Uważne zabawy sensoryczne uaktywniające zmysły z wykorzystaniem naturalnych i ekologicznych składników.