Zajęcia Uwaga! Rodzina to ogólnorozwojowe, regularne spotkania rodzica z dzieckiem, na których uważnie bawiąc się rozwijamy m.in. samoświadomość, sposoby regulacji emocji i obniżania napięcia, wyciszamy układ nerwowy poprzez ćwiczenia sensomotoryczne, a także wzmacniamy więzi rodzinne.

Najważniejszymi obszarami, które będą podstawą pracy rodzica z dzieckiem to:

  • Nauka emocji

Uzewnętrznianie, uświadamianie i akceptowanie swoich wewnętrznych stanów. Rozumienie emocji i nabywanie umiejętności ich wyrażania w sposób przyjazny dla siebie i innych.

  • Świadomość bycia ,,tu i teraz”

Ćwiczenia koncentracji oraz rozwijania dziecięcej i rodzicielskiej uważności w codziennych czynnościach.

  • Uważne zabawy sensomotoryczne

Doświadczanie świata wszystkimi zmysłami, ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji układu proprioceptywnego, który m.in. wpływa na czucie własnego ciała, napięcie mięśniowe, ale przede wszystkim pozwala wyciszać i relaksować poprzez tak ważny dla dzieci ruch.

  • Tworzenie prac plastycznych i rękodzielniczych

Rozwój artystyczny, wpływa nie tylko na motorykę małą, pozwala uzewnętrzniać emocje i tworzyć własne, indywidualne dzieła.

  • Nauka oddechu i relaksacja

Bajki relaksacyjne, wizualizacje, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia rozciągające, wspierają w doświadczaniu różnych stresujących wyzwań, budują prawidłowe poczucie własnej wartości oraz przyczyniają się do obniżania lęków i ogólnego wyciszenia.

Dla najmłodszych grup wiekowych przygotowane są specjalne, aktywne zabawy sensomotoryczne, które same w sobie przyczyniają się do uważnego poznawania świata i wyciszania układu nerwowego, poprzez swobodny ruch i zabawę. Wszystko dzieje się w bliskości rodzica i wraz z nim, bez zbędnej, głośnej muzyki w komfortowym i kameralnym otoczeniu.

Techniki relaksacyjne i mindfulness, stosowane w momencie gdy dziecko czuje radość, bezpieczeństwo i nie doświadcza przykrych sytuacji jest najlepszym sposobem na naukę radzenia sobie z potencjalnym stresem, lękiem oraz nieprzyjemnymi zdarzeniami, występującymi w przyszłości. To narzędzia, które wyposażają dziecko w umiejętność samodzielnego radzenia sobie w różnych, często trudnych okolicznościach.

Mądra, angażująca aktywność z dzieckiem jest wartością, która procentuje na jego przyszłość. Kiedy relacje w rodzinie są silne oraz pielęgnowane możemy dostać gwarancję tego, że komunikacja w tej pięknej wspólnocie i bezpieczeństwo emocjonalne będą niezachwiane, a proces wychowania dziecka stanie się wspaniałą, ciekawą podróżą z pełnym, świadomym doświadczaniem każdego etapu życia.

Zapoznaj się ze szczegółami zabawy i pracy: grupy wiekowe 1-4 lata
Zapoznaj się ze szczegółami zabawy i pracy: grupy wiekowe 5-12 lat